[mitsa] Үнэмлэх гарлаа

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 5 May 2010 17:37:20 -0700 (PDT)

Сайн байна уу? Оюутнуудаа эхний ээлжинд хэвлэлтэнд өгсөн  үнэмлэх гарсан тул 
хороон дарга нараасаа үнэмлэхээ авна уу
Жич: Эхний ээлжинд зургаа өгч амжаагүй оюутнууд 5сарын 10с өмнө хороон дарга 
нартаа  яаралтай хураалгана уу      

Other related posts: