[mitsa] Дадлагатаа бүртгүүлээрэй

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 8 May 2010 10:24:43 -0700 (PDT)

Зарлал
Сайн  байцгаана уу? Оюутнуудаа энэ жил дадлага хийх сонирхолтой оюутнууд ямар 
дадлага(үйлдвэрлэлийн, танилцах) хиймээр байгаагаа мөн өөрийн мэдээлэл болох 
холбоо барих утас, анги, курс,хороо гэх мэт мэдээллийн хамт 
enhelee_1129@xxxxxxxxxxруу яаралтай майл бичнэ үү.
Жич: Сургуулиуд амрах дөхөж байгаа тул яаралтай өөрийнхөө мэдээллийг явуулна уу


      

Other related posts: