[mitsa] Хороонд элсэх нь

  • From: tugulder jam <tuguldur_mtc@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 21 Mar 2010 06:07:25 -0700 (PDT)

Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргье.


Миний бие Ж.Төгөлдөр нь одоо КтМС-д Мэдээллийн систем-ийн ангид II курсд 
суралцаж байгаа ба танай байгууллагын 3 сарын 19-нд СЭЗДС дээр зохион 
байгуулагдсан мэргэжил сургалтын талаарх харилцан уулзалт зөвлөгөөн дээр очиж 
гишүүнчлэлд хамрагдсан болно. Иймд би танай хороодын үйл ажиллагаа хийгээд 
тэдгээрийн чиг үүргийн талаар уншиж танилцсаны үндсэн дээр Ажлийн байрны 
хороо-нд элсэхийг хүсэмжилж байна. Мөн түүнчлэн та бүхнээс ажлын байрны хорооны 
Дарга болон Гишүүд -ийн талаарх мэдээлэл (харилцах утас, байршил) авахыг
 хүсэмжилж байгаа болно. 

Хариуг яаралтай энэ Е-шууданы хаягт мэдээллэнэ үү.
Та бүхнийг хүндэтгэсэн Ж.Төгөлдөр 


      

Other related posts: