[mitsa] Ажлын байрны хорооны гишүүдэд

  • From: tugulder jam <tuguldur_mtc@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 23 Mar 2010 04:16:59 -0700 (PDT)

Нөгөөдөр буюу 3-р сарын 24-нд 18:00 цагаас МУИС-н 3-аас цааш өгсөөд IT pub-д 
ажлын байрны хороонд бүртгүүлсэн гишүүдийн уулзалттай тул заавал очоорой.        

Other related posts: