[mitsa] Гишүүнчлэлийн аян

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 17 Mar 2010 06:18:27 -0700 (PDT)

Сайн байцгаана уу?
  
Энэ 7 хоногийг гишүүнчлэлийн аян болгон зарлаж байна.
Тус аянд нэгдэхийн тулд та бүхэн 2010 оны 03 сарын 19нд   болох Сургалтын 
хорооноос зохион байгуулж буй  "Мэргэжил таниулах өдөрлөг"- т гишүүн тус бүр 
өөрийн санаачлагаар холбоондоо шинэ гишүүдийг урин  авч ирж элсүүлэн хувийн 
оноогоо ахиулах боломжтой. Та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу.!

Холбооны гишүүд маш олон болтугай!!


         Хүндэтгэсэн:
         Зохион байгуулах хороо, Менежментийн хороо, Сургалтын хороо      

Other related posts: