[mitsa] Зарлал

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 16 Mar 2010 09:08:00 -0700 (PDT)

     Зарлал
Үдэшлэг зохион байгуулах багт орсон 
1. Ундрах  ( Гадаад харилцаа)
2. Бодьгэрэл  (Чанар)
3. Энх-Оч  ( Мененжмент)
4. Бадамсамбуу  ( Хэвлэл)
5.Одхүү    ( Сургалт)
6.Халиун
  ( Маркетинг) нарын гишүүд  бидэнтэй холбоо  барих буюу өөрсдийн энэ долоо
хоногийн завтай цагаа зохион байгуулах хороонд мэдэгдэнэ үү 
Жич: Яаралтай

      

Other related posts: