[mitsa] Сонордуулга

  • From: Ganzorig Ganbat <sw_ganzo@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Apr 2010 04:59:17 -0700 (PDT)

MITSA-ийн бүх гишүүдэд сонордуулах нь:
WEB(html,
apache, php, mysql, asp.net)-ийн тодорхой
хэмжээний мэдлэгтэй, гүнзгийрүүлэн судлах эрмэлзэлтэй(WEB хийх чадвар 
туршлагатай бол бүүр сайн), бусдад мэдлэгээ хуваалцахыг хүсэж буй гишүүд байвал 
sw_ganzo@xxxxxxxxx хаяг руу өөрийн нэр, холбоо барих утас, mail-ээ 4 сарын 5-ны 
дотор явуулна уу.
Бидний анхны сургалт WEB програмчлалын чиглэлээр байх болно.
Хүндэтгэсэн:
Сургалтын
хороо


      New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you&#39;ve always wanted on the new @ymail and @rocketmail. 
Hurry before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/

Other related posts: