[mitsa] Явган аялал

  • From: enhelee <enhelee_1129@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 24 May 2010 04:32:30 -0700 (PDT)

Явган аялал 
________________________________
 
Сайн уу Оюутнуудаа манай хорооноос оюутнуудын амралт дөхөж байгаатай
холбогдуулан 5 сарын 30нд явган аялал зохиох гэж байна. Бүгдээрээ
өнгөрсөн симестрийнхээ ядаргааг тайлж нэг өдрийг цэвэр агаарт хамтдаа
өнгөрөөе. Мөн манай хороонд хаашаа явмаар байгаагаа санал хүсэлтээ
ирүүлээрэй.    http://mitsa.mn/forums/showthread.php?p=242#post242

Хүндэтгэсэн: Зохион байгуулах хороо 


      

Other related posts: