[mitsa] Хүсэлт

  • From: Ulzii <olzii_1118@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 16 Mar 2010 03:45:24 -0700 (PDT)

Сайн байна уу? Манай улсад төслийн ажлууд их байдаг гэсэн. Төсөл хэрэгжүүлдэг 
компанийн төслийн менежертэй уулзах хүсэлтэй байна. Үүгээр төслийн менежер 
болохын тулд ямар зүйлсийг сурсан байвал болох уу? Төслийн менежер ч гэхгүй 
бусад программист, тестлэгч нар нь яг юу хийдэг 

талаар мэдээлэл өгвөл оюутан бүрт хүртээштэй байх гэж бодож байна.


________________________________
From: gan-erdene jigjid <j_ganerdene@xxxxxxxxx>
To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Tue, March 16, 2010 1:46:28 AM
Subject: [mitsa] surgaltiin horoond


То: Сургалтын хороонд
Сургалтын хорооныхон маргааш надтай уулзаж Энэ 5 дахь өдөр зохион байгуулагдах 
"Мэргэжил сурталчилах сургалт өдөрлөг" -ийн зохион байгуулалтын талаар ярилцах 
хэрэгтэй байна. Энэ 5 дахь өдөр СЭЗДС -ийн 313 тоот өрөөнд 17 цагт эхлэхээр 
тохирлоо. Иймд Сургалтын хороотой хамтран хөтөлбөрөө боловсруулах хэрэгтэй 
байна. Мөн гишүүдээс Ямар мэргэжлийн хүнтэй уулзаж мэргэжлийн зөвлөгөө авах 
хүсэлтэй байгаагаа илгээнэ үү.Жишээ нь: Холбооны инженерээр яг ажил хийж байгаа 
хүн ирнэ. Тэр хүн нь холбооны инженерээр ажиллахад ийм ийм
 хичээлийг судлах хэрэгтэй, ийм зүйлсийг сонирхож судлах хэрэгтэй гэдэг талаас 
нь та бүхэнд мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх юмаа.

Regards,
Gan-Erdene.J
Phone:99113204       

Other related posts: