[mitsa] Мод тарих аян явагдахаа болилоо.

  • From: Two Handred Five Sw <infois205@xxxxxxxxx>
  • To: mitsa@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 4 Jun 2010 06:55:09 -0700 (PDT)

Сайн байцгаана уу?

6-р сарын 5-нд Холбоогоороо Эрдэнэ сум руу мод тарих байсан ч явах хүүхдийн тоо 
цөөн байгаагийн улмаас явах аргагүй боллоо. Явах хүсэлтэй байсан хүүхдүүдээсээ 
уучлал гуйя. Та нарын сэтгэлд үнэхээр их баярлалаа. Бид холбооны бүх гишүүдийг 
цуглах үеэр мод тарьж болох юм. Та бүхнийг тэр үед энэ сэтгэлээрээ идэвхтэй 
оролцохыг уриаж байна.
Мөн сануулан хэлэхэд гишүүдийг идэвхтэй байхыг хүсэж байна. Явагдах үйл 
ажиллагаанд та нарын идэвхи оролцоо хамгаас үнэтэй юм шүү.

Хүндэтгэсэн ЧАНАРЫН ХОРОО      

Other related posts: