[geoteach] Re: [geoteach] גלובליזציה

  • From: "alberto" <niron59@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 16 Jan 2005 10:57:20 +0200

כמו שאמר רינו צרור בערוץ 10:
גם לאנשי היי טק (כמו לנגיד בנק ישראל) יש תחליף זול יותר ולא פחות 
מוכשרבהודו...
מסקנה:  איך שלא יהיה, אין תחליף לחוקים להגנת העובדים.
חגית.
----- Original Message ----- 
From: "negev" <tamnim@xxxxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: <geoteach-il@xxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, January 15, 2005 6:08 PM
Subject: [geoteach] גלובליזציה


> צונמי טכנולוגי:
> הגלובליזציה היא מהפכה בסדרי גודל של המהפכה התעשייתית. בלתי ניתן להתנגד לה 
> ולהשיב הגלגל אחורה.
> החפץ חיים בעידן זה, חייב להסתגל לה ולא - יישטף בגל הצונמי הזה.
> איך? לזה יש שתי דרכים:
> 1: להיכנס לתחרות בשוק העולמי במוצרים המסורתיים. זה אומר הורדת מחירי 
> המוצרים לכדי היותם בני תחרות בשוק זה. זה אומר הורדת שכר העובדים ותנאיהם 
> לרמה של אלה שבעולם השלישי.
> 2: לבחור במוצרים שאינם בתחרות אלא ייחודיים לך, או שלך יש עדיפות בהם על פני 
> מתחריך. במקרה שלנו זה בעיקר התיירות בגוון דתי (תיירות יציבה במיוחד!) 
> ופיתוח נושאי ההייטק. כדי להתקדם ולהיות מוביל בתחום ההייטק אתה חייב להכשיר 
> דורות של מועמדים לתעשייה זו באיכות גבוהה ביותר. כדי לעשות זאת צריך להשקיע 
> בתשתית, במשאב. כלומר בחינוך! ו...לדאוג לכך שהמשאב הזה שהשקעת בו יישאר אצלך 
> ולא יברח!
> כיום מובלת הכלכלה הישראלית ל: בחר בין אפשרות א' לב'...
> נמרוד.
> 10/01/05
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
> 


****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: