[geoteach] Re: [geoteach] עירוטופ?!

 • From: hayamich <hayamich@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: geoteach@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 20 Feb 2005 14:40:51 +0200

 לכב' מורי הג"ג בצפון
 המידע אינו מדוייק.
 יש ניידת של המועצה לישראל יפה הפועלת בצפון הארץ מעמק יזרעאל עד הגולן. יש
באפשרותינו לתת שרותי הדרכה בתכנים של ג"ג וסביבה לכיתות ז-יב .
 .הניידת אינה בנהלל.רק טקס ההשקה היה שם
 בשנת הלימודים הבאה יוכלו גם תלמידי המגמה כיתות יא-יב לכתוב עירוטופ
בהדרכתינו. אשמח ליידע בנושא כל מי שיפנה אלי בכל דרך .אפשר לברר פרטים גם
טלפונית 03 6423111 שלוחה 118 או 124 מלינה /ענבר/ לימור
 להשתמע
 חיה יוגב
 ----- Original Message ----- 
 From: "neora" <golannorag@xxxxxxxxxxxx>
 To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
 Sent: Friday, February 18, 2005 12:29 AM
 Subject: [geoteach] עירוטופ?!


 > למורי הגיאוגרפיה
 > נודע לנו, מורות בבית הספר "העמק המערבי" בק. יפעת : שנחנכה תחנת עירוטופ
ניידת בנהלל. אנחנו מצויים כ - 3 ק"מ משם. חיה יוגב לא הצליחה להגיע אלינו.
לידיעה - יש שלושה בתי ספר יפיפיים בעמק !.
 > נראה שתהליך החניכה נעשה רק עבור הפוליטיקאים שכן שום תלמיד או מורה
לגיאוגרפיה לא נכח..........
 >
 >
 >
 >   נגה רביב ונאורה גולן
 > ****************************
 > רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
 > לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
 > חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
 > ****************************
 >


****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: