[geoteach] Re: [geoteach] השתלמות בבית יציב

  • From: "Yolaine" <yolaine@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 15 Jan 2005 21:24:22 +0200

אני מצטרפת לשרונה ואלון זו הייתה השתלמות מרתקת, ומדהימה. מאוד נהנתי והשכלתי. 
תודה לנגה ויישר כוח על ההשתלמות וכן למפמרית. בתקווה להמשך ההשתלמות בקיץ 
.ולאורה הגדולה חשבו כיצד אפשר יהיה להעשיר אתנו בעזרתה.
שלכם יולן

----- Original Message ----- 
From: "סופר" <ds_sofer@xxxxxxxxxx>
To: <geoteach@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Saturday, January 15, 2005 11:59 AM
Subject: [geoteach] השתלמות בבית יציב


> שלום לכולם, ביום חמישי הסתימה השתלמות של 3 ימים בבית יציב למורים מובילים. 
> היינו מורים מכל הארץ חלקנו ותיקים יותר חלקנו פחות,ההרצאות היו מרתקות הנושא 
> היה בין מרכז לפריפריה .הובאו מרצים לא רק גיאוגרפים והועלו המון נקודות 
> הבידואיים, עירות הפיתוח באר שבע והנגב שלנו. סירנו בבאר שבע וסביבתה, 
> ובנתיבות בהילולה של הבבא סאלי. כל ההרצאות הסיורים היו מרתקים וכולנו נהננו 
> מאוד. אני רוצה להודות לנגה כהן על האירגון  תודה למפמרית דליה על תמיכתה 
> והשתתפותה ואני מצפה להמשך ההשתלמות בקיץ. תודה שרונה סופר
> ****************************
> רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
> לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
> חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
> ****************************
> 


****************************
רשת המורים לגיאוגרפיה http://geography.boker.org.il
לפרטים ומידע נוסף על רשת המורים ועל רשימת התפוצה נא לפנות אל
חנה סיון hannah@xxxxxxxxxxxx
****************************

Other related posts: