Re: Sodomas ødelæggelse

  • From: Torben Taustrup <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: "astrolist@xxxxxxxxxxxxx" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 Dec 2016 22:40:38 +0100

Jeg mener, at man i forbindelse med den omralte air burst nævnede ordet, 
plastma, eller plastmaeksplosion - hvad er det præcist der sker, når et 
himmellegeme indeholdende en stor mængde vand udløser en plastmaeksplosion?
Torben Taustrup
TOC Observatory Homepage 
http://tocobs.org
"Just do it"


Den 08/12/2016 kl. 21.46 skrev Bjarne Thomsen <bjarne.thomsen@xxxxxxxxx>:

Jeg foretrækker simple fysiske argumenter.
Den omtalte isoterme ildkugle er dannet som følge af
strålingstransport ind i den omgivende luft.
Strålingstransport kan med god tilnærmelse beskrives
beskrives ved diffusion. Radius for diffusion vokser
med kvadratet på tiden, så den termiske ekspansion går
hurtigt i stå. For en 20 kton atombombe sker det ved
en radius på kun 14 m og ved en temperatur på 3e5 K.

Det er meget sandsynligt, at diffusion ingen rolle spiller
ved nedslaget af en mindre asteroide.
Styrken af trykbølgen og dermed radius for ildkuglen
er bestemt ved den totale energi og den tilhørende
temperatur, som er bestemt af asteroidens hastighed.

Bjarne

On 2016-12-07 22:52, Holger Nielsen wrote:
Mon man i dag kan simulere virkningen af en indtrængende kometkerne, lad os
sige en isklump med en radius på 100 m som ankommer med 30 km/s?

Venlig hilsen
Holger


Other related posts: