Re: Sodomas ødelæggelse

  • From: "Holger Nielsen" <holger.nielsen@xxxxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 07 Dec 2016 22:52:56 +0100

astrolist@xxxxxxxxxxxxx writes:

Jeg har en bog af Zel'dovich & Raizer om
"High-Temperature Hydrodynamic Phenomena".
Den har et afsnit, som beskriver frigivelsen
af energi svarende til 20 kton TNT.
Der er både en ildkugle (fireball) og en trykbølge
(shock front), som på et vist tidspunkt frigøres
fra ildkuglen.

--Bjarne

Bliver energien frigjort fra en punktkilde (atombombe)? Sker det i Jordens
atmosfære?
Hiroshima-bomben, som Torben omtaler, var på 13 kton TNT.

Mon man i dag kan simulere virkningen af en indtrængende kometkerne, lad
os
sige en isklump med en radius på 100 m som ankommer med 30 km/s?

Venlig hilsen
Holger

Other related posts: