[uppsalapendeln] Re: i morse

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 3 Feb 2003 14:58:01 +0100

> Jag har hellre ingen infop alls en fel info.

Å andra sidan är ju ingen info också info, eftersom det ska innebära att tåget 
går som vanligt.


> Borde vi inte få veta att det bara är nonsens dom skickar ut
> just nu i sådant fall?

Problemet är nog att de vill skicka ut informationen så fort som möjligt 
samtidigt som den inte är så tillförlitlig i början. Ett tåg kan bli mer sent. 
Ett tåg kan bli mindre sent. Och en lokskada kan ibland lagas på plats av 
tågpersonalen, vilket gör att det går snabbare än beräknat och tåget därmed 
kanske inte behöver ställas in som man räknade med från början.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: