[uppsalapendeln] Trådlösa tåget ...

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Dec 2004 22:02:09 +0100

Markus,

Tågkupén är en allmän plats och inte något kontorslandskap.
Det är ju en viss skillnad mellan att arbeta med sin dator på tåget, d v s
att nyttja tiden som arbetstid, och att med tämligen hög röst under flera
telefonsamtal diskutera olika frågor kring arbetet.
Man kan spara telefontiden tills man kommit till kontoret.

M v h
Irma ********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: