[uppsalapendeln] Re: Pendlare motas av tåg igen!

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 31 Jul 2003 21:54:00 +0200


Här har vi svaret från en hr Ronsten på ett ebrev jag skrev till dem:


Så nu vet vi att SJ utan förvarning och ensidigt försöker stänga sina stamkunder ute från fjärrtågen. Vi får väl se till att detta sovjetaktiga hanterande av kunderna blir känt. Han kör till och med den gamla ramsan om SMS-projektet och att det finns fullgoda förbindelser. Det vet vi ju alla att det inte verkligen inte finns. Om Uppsala-Stockholm är den mest prioriterade pendelssträckan då undrar man verkligen hur det är på övriga sträckor? Några bra förslag för hur man går vidare, för vi kan naturligtvis inte acceptera detta. Juridiskt verkar det vara ett rent avtalsbrott: alla som har årspendelkort eller SJ årskort borde kunna kräva skadestånd. Tänker man behandla våra riksdagsledamöter med årskort på samma sätt?
Just nu är jag så arg att jag avstår från att skriva mer.


Leif Lagerstedt


_________________________________________________________________________________________________________
Tack för att du kontaktat oss.
Jag beklagar om du upplever att du som pendlare mellan Stockholm och Uppsala blir särskilt dåligt behandlad.
De som pendlar mellan Stockholm och Uppsala intar en särställning bland pendlarna. Inte på någon annan sträcka finns så goda pendlingsförbindelser, naturligtvis beror detta på det stora antalet pendlare. Sträckan Uppsala-Stockholm är därför den mest prioriterade pendlingssträckan inom SJ. Det var bl. a. därför som SMS-pilotprojektet provades på just denna sträcka.
Anledningen till att begränsningarna av pendling med fjärrtågen gjorts är att de alltför lätt ger upphov till förseningar och platsbrist. Detta gäller naturligtvis inte vid alla tillfällen men tillräckligt många gånger för att det ska innebära ett problem för de resenärer som pendlar och reser en längre sträcka, t.ex. till Gävle. Dessa resenärers intressen måste ju också bevakas.
För att förstå varför pendlingen kan ge upphov till förseningar så måste man vara införstådd med järnvägens och i synnerhet X-2000:s säkerhetsregler. SJ kan inte bara stänga dörrarna och åka iväg när det är dags för avgång, utan vi måste av säkerhetsskäl ta hänsyn till de resenärer som är på väg att kliva ombord, och det är här som förseningsrisken är uppenbar. Eftersom Uppsala resenärerna i en ganska jämn ström anländer till tågen är det många som vill hinna med i sista stund och det blir då en jämn ström av resenärer som är på väg att kliva på. En försening på ett par minuter vid utgångsstationen kan lätt bli mycket mer vi tågets slutstation eftersom tåget missar sina ordinarie passeringstider.
Då vi på SJ anser att vi tillhandahåller mycket goda alternativ begränsar vi resorna mellan Uppsala-Stockholm med just fjärrgående tåg.
Vi svarade inte utförligt på ditt tidigare mail då du skrev att du inte förväntade dig svar. Vi skickade dock då precis som nu vidare dina synpunkter till berörd avdelning endast för kännedom. Vi beklagar om vi missförstod dina intentioner.


Med vänlig hälsning
SJ AB

Mårten Ronsten
____________________________________________________________________________________________________________Fredrik Beste:
det är frestande att citera Michael Douglas' roll i filmen "Falling Down", när han på en hamburgerbar vägras äta frukost kl. 11.02 eftersom frukosten enligt skyltarna bara serveras till kl. 11.00:
"Have you heard the expression 'the customer is always right'?"
"Yes...?"
"Well, here I am!"


16.27 är borttaget ur tidtabellen för oss med vanliga månadskort, men jag har förstått att årskortsinnehavarna får ta vilket tåg som helst, även X2000, mellan UA och Sthlm? C-länsriksdagsmannen Mikael Oscarsson (kd), gör så (tar X2000 alltså), berättade han när vi träffades om tågproblemen i våras.

Vore det inte allra enklast för samtliga inblandade, inklusive SJ som koncern (utan en massa löjliga indelningar i divisioner och sånt), att låta folk med pendlarkort mellan punkt A och B åka med alla tänkbara tåg som SJ kör mellan A och B, oavsett tågtyper osv? På X2000 skulle vi utan sittplatsbiljetter då helt sonika bara få sitta i mån av plats, men det tror jag att man kan acceptera. Att slänga folk av tågen måste vara SÄMSTA MÖJLIGA behandling av sina kunder, rena Sovjet-fasonerna!! Hur tusan kan man ens komma på tanken att behandla sina resenärer på det viset?

/F
Leif Lagerstedt wrote:
Idag hände det igen. Några pendlare som idag ville åka med tåg 68 (avg. 1627) vägrades tillträde av en mycket agressiv och upphetsat konduktör. Han verkade villig att ta till våld. Det var pendlare med årskort SJ eller årskort Uppsala-Stockholm. Klagomål lämnades in till kundtjänsten på Uppsala C och jag har skrivit en ilsken inlaga till SJ kundtjänst centralt. Men de bryr sig nog inte.

Jag och flera andra är verkligen rejält ilskna över att behandlas som fripassagerare av SJ. Använder mitt 34:e årskort (Silver Plus) och utsätts för detta. De ansvariga på SJ borde motas fram till svarta tavlan och tvingas skriva ordet KUNDVÅRD tvåhundra gånger.
Förmodligen är det dags att lämna in en stämningsansökan mot SJ för att de bryter mot det avtal de ingått. Det finns inga begränsningar i rätten att åka med SJ i årskortsreglerna. Vi funderar på detta just nu.


Fast det gäller väl att skynda på för det kanske inte finns något SJ längre fram i höst. Skulle Europeiska kommissionen säga nej till regeringens stöd så blir det likvidation. Det är förmodligen ett brott mot EG:s konkurrensregler.

Leif Lagerstedt
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: