[SKRIVA] Re: till Robert

  • From: "Robert Jonsson" <robertjonssson@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Apr 2007 19:44:36 +0200

Den 2007-04-16 skrev Rickard Berghorn <berghorn@xxxxxxxxxxxxxxxxx>:

Du verkar mer upprörd än jag själv.


Så upprörd är jag inte. Jag tycker snarare det är en smålustig situation
snarare.

Syftet med mailet var som sagt var gott och visade upp en hel del
bakomliggande saker som tidigare glömts ta upp. Som jag sa då, tack för
infon. Det förändrar inte mittförhållningssätt till Ahrvid, men det får i
alla fall sin förklaring till fenomenet Ahrvid.

==========================================
Robert Jonsson < > Bortom: http://www.bortom.nu

"A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot."
- Albert Einstein.

Other related posts: