[SKRIVA] Re: till Robert

  • From: "Robert Jonsson" <robertjonssson@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Apr 2007 11:32:18 +0200

Den 2007-04-17 skrev Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>:

Vilken "poäng" skulle det vara som skulle stödjas av en uppsättning
icke-information,
dristar du dig till att hävda?


Poängen var att då någon ställer sig på din sida och försvarar dig, vilket
inte sker särskilt ofta, så kan man uttrycka sig bättre än en "elefant i
porslinsbutik". Rätta den informationen som var fel på ett vänligt sätt, och
sedan tacka för hjälpen.

Men jag antar det är roligare att vara ensam och få gorma för fulla muggar.
Huvudsaken är ju att du trivs.

==========================================
Robert Jonsson < > Bortom: http://www.bortom.nu

"A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot."
- Albert Einstein.

Other related posts: