[SKRIVA] Tips! VoF

  • From: Rickard Berghorn <berghorn@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Apr 2007 23:39:44 +0200

Det här är väl ännu ett OT-mail, men men:

Håll gärna ett öga på en av Sveriges mest väsentliga föreningar, Vetenskap och Folkbildning http://www.vof.se/ Medan landet (och världen) svämmar över av sällskap och föreningar för new age, astrologi och annat flummeri tar VoF strid mot just det: övertro och pseudovetenskap. Och för den delen postmodernistisk "vetenskap".

Deras tidskrift Folkvett redigeras f.ö. av Martin Rundkvist, en f.d. sf-fan som nu har en krönika om övertro och vetenskap i Minotauren.

På senare tid har jag blivit alltmer engagerad i föreningens diskussionsforum på http://www.vof.se/forum/index.php Speciellt avdelningen "Vetenskap och pseudovetenskap"; mitt användarnamn är Aleph_Minotauren, 'ståss. Den nu aktuella diskussionen för mig är "'Skumma' argument mot den vetenskapliga metoden".

Ytterst stimulerande när man vill vässa sina argument mot allehanda irrationalism, och pröva sin egen världsbild. De aktiva i forumet verkar vara lika delar troende som icke-troende. Ofta kan man läsa rent häpnadsväckande saker och påståenden... Och få tips om högintressanta saker man inte hade en aning om.

/Rickard
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravenet.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: