[SKRIVA] Re: Tips! VoF

  • From: "Ahrvid Engholm" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Apr 2007 11:04:08 +0200

Den 2007-04-16 23:39:44 skrev Rickard Berghorn <berghorn@xxxxxxxxxxxxxxxxx>:

Håll gärna ett öga på en av Sveriges mest väsentliga föreningar, Vetenskap och Folkbildning http://www.vof.se/ Medan landet (och världen) svämmar över av sällskap och föreningar för new age, astrologi och annat flummeri tar VoF strid mot just det: övertro och pseudovetenskap. Och för den delen postmodernistisk "vetenskap".
Jag tycker inte det är så Off-Topic. Vetenskap är så att säga ett element inom sf, om ej inom fantasy eller skräck. Jag känner till Vetenskap och Folkbildning, och tycker att de gör ett viktigt jobb.

Deras tidskrift Folkvett redigeras f.ö. av Martin Rundkvist, en f.d. sf-fan som nu har en krönika om övertro och vetenskap i Minotauren.
Jag trodde Minotauren låg på is? (Jag har inte sett senare nr, så du kanske syftar på kolumner han haft nyligen, när det förra året kom nummer.) Rundkvist uppfattar jag f ö mer som tolkienist, även om han rört sig i sf-kretsar. (Han är om jag inte missminner mig arkeolog.)

På senare tid har jag blivit alltmer engagerad i föreningens diskussionsforum på http://www.vof.se/forum/index.php Speciellt avdelningen "Vetenskap och pseudovetenskap"; mitt användarnamn är Aleph_Minotauren, 'ståss. Den nu aktuella diskussionen för mig är "'Skumma' argument mot den vetenskapliga metoden".
Hm, man kanske borde gå in i diskussionsforumet och kolla. För mig är det dock så att jag har svårt att uppbåda engagemang för webbaserade forum. Jag tycker sådana är svårhanterliga och det finns ibland tekniska problem. (En gång skulle jag skriva något på ett läsarforum hos en av Sveriges största kvällstidningar. Jag lyckades trots flera försök inte posta något, och vet inte ens om jag lyckades "registrera" mig för att få posta. System- och hjöälpmeddelandena var helt hjärndöda. Det funkade bara inte. I andra forum kan formateringar man vill ha försvinna, eller så finns snåla längdgränser, t ex att man bara får posta 1000 tecken. Eller så finns andra problem.) Jag är därför sedan länge mycket mer inriktad på E-postlistor. The mail will always get through... E-postlistor är tekniskt enklare och flexiblare och öppnare. *Dessutom* får man för E-postlistor lokala kopior av allt på sin egen hårddisk (då man ju får hem mailen). Det får man inte på webforum. Det är en STOR nackdel att inte få ha kvar lokala kopior av sina egna inlägg eller att ö h t inte kunna ha hela diskussionen i sin egen inbox.

Ytterst stimulerande när man vill vässa sina argument mot allehanda irrationalism, och pröva sin egen världsbild. De aktiva i forumet verkar vara lika delar troende som icke-troende. Ofta kan man läsa rent häpnadsväckande saker och påståenden... Och få tips om högintressanta saker man inte hade en aning om.
  Rent principiellt kan man uppnå allt detta även via E-postlistor.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxxx/ahrvid@xxxxxxxxxxx/tel 073-68622[53+mercersdag]
Pangram för 29 sv bokstäver: Yxskaftbud, ge vår wczonmö iqhjälp!
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravenet.com eller skriva- request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: