[SKRIVA] Re: till Robert

  • From: "Robert Jonsson" <robertjonssson@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Apr 2007 11:02:26 +0200

Den 2007-04-17 skrev Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>:

[text]
--Ahrvid


Återigen missar du poängen. Men visst, för din skull kan jag väl fortsätta
att tycka du är osympatisk och att Bellis verkar en trevlig prick.

==========================================
Robert Jonsson < > Bortom: http://www.bortom.nu

"A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot."
- Albert Einstein.

Other related posts: