[SKRIVA] Re: SEFF-skandalen

  • From: "Robert Jonsson" <robertjonssson@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 Apr 2007 23:13:07 +0200

Den 2007-04-15 skrev Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>:

[en massa trams]


Intressant att se att när någon kommer och försvarar Ahrvid så får den en
massa skit kastat på sig och blir nedvärderad.

Det i sig är bevis nog för mig att det Rickard skrev var sant. Tack Ahrvid
för att ud bekräftade allt han sa. Nu är sanningen rätt klar. ;)

==========================================
Robert Jonsson < > Bortom: http://www.bortom.nu

"A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot."
- Albert Einstein.

Other related posts: