[SKRIVA] Re: till Robert

  • From: "Ahrvid Engholm" <ahrvid@xxxxxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Apr 2007 12:32:22 +0200

Den 2007-04-17 11:32:18 skrev Robert Jonsson <robertjonssson@xxxxxxxxx>:
Poängen var att då någon ställer sig på din sida och försvarar dig, vilket inte sker särskilt ofta
Vad får dig att tro det? Jag har haft otroligt mycket medhållande respons kring avslöjandet av SEFF-skandalen. Att det var så indikeras ju bl a av att fonden ifråga kollapsade.

så kan man uttrycka sig bättre än en "elefant i
porslinsbutik". Rätta den informationen som var fel på ett vänligt sätt, och sedan tacka för hjälpen.
Vilken "hjälp"? Det är väl ingen "hjälp" att mottaga kränkande och dessutom lögnaktiga påståenden? Man bör reagera starkt mot slikt. Jag kan inte se att du skulle ha någon som helst poäng i att försöka påstå att man skulle avstå från att reagera mot övergrepp. Man skall reagera mot sådant.

Huvudsaken är ju att du trivs.
Nej, huvudsaken är att framhålla diverse sakförhållanden i olika sakfrågor. Och det har jag gjort, och lär fortsätta med.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxxx/ahrvid@xxxxxxxxxxx/tel 073-68622[53+mercersdag]
Pangram för 29 sv bokstäver: Yxskaftbud, ge vår wczonmö iqhjälp!
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravenet.com eller skriva- request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: