[SKRIVA] Re: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Matematik på film

  • From: Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 23 Jan 2010 16:02:03 +0100

2010/1/23 Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>:
>
> From: olof.bjarnason@xxxxxxxxx
>>> Jag lutar åt att man mycket väl kan hävda att också observerbara fenomen 
>>> kan bevisas.
>> Inte med samma stringens som ett matematiskt bevis. Aldrig.
>  Det är iofs möjligt. Men det kan vara tillräckligt med lägre grad av 
> stringens!
>
>>> Jag lutar åt att Occams berömda rakkniv har kunskapsteoretisk räckvidd. Det 
>>> mesta talar för att något som faller för rakkniven också är motbevisat 
>>> (givet att vi dock har en komplett beskrivning, så att inte nya faktorer 
>>> poppar in). O:s rakkniv är bara ett annat sätt att formulera, ungefär, 
>>> "naturen är lat - den tar inte onödiga omvägar".
>> Det här är för flummigt för att jag ska kommentera.
>  Nå, men nu är filosofiska reflektioner ibland "flummiga", eller skall vi 
> kalla det: mycket teoretiska.
>  Jag vill dock hävda att den världsbild jag anför i grunden är ANTI-flummig!
>  Denna världsbild rycker nämligen undan utrymmet för mysticism, spekulationer 
> om existensen av någon gud, och liknande. Kan allt som observeras beskrivas 
> och förklaras finns inget utrymme kvar för något mystiskt, oförklarigt, helt 
> enkelt. Och då finns inget utrymme för flum.
>  Däremot inte sagt att allt vi hittills observerat och vet om universum har 
> beskrivits och förklarats - långt därifrån! Men tesen går ut på att vi någon 
> gång *i framtiden* mycket väl kan hamna i ett läge där så kan ske. Men hur 
> det blir med den saken går idag inte att säga, förstås.

Jag säger inte emot detta - jag försöker få dig att förstå skillnaden
mellan fysik och matematik.

>
>> På samma sätt kan du väl då säga att Keplers lagar stämmer - de är ju
>> enligt dig inte falsifierade? Och i så fall, gäller väl fortfarande
>> att jorden är platt? Och så vidare? Allt stämmer ju *under mera naiva
>> observationsrymder*? Tillbaka till stenåldern?
>  Keplers lagar stämmer ju. De är en delmängd av Newtons lagar. Vilka i sin 
> tur är en delmängd av Einsteins lagar. Vilka i sin tur är eller kommer att 
> visa sig vara en delmängd av...tja, vi får se. Men frågan är om detta 
> verkligen blir en oändlig serie, där *allt* bara visar sig vara en allt 
> noggrannare approximation av något ouppnåeligt? Jag lutar åt att serien inte 
> är oändlig.

Kunde också Newton anta att serien är ändlig?

>
>> Det säger sig självt att vi aldrig kan nå en exakt beskrivning av
>> verkligheten, då vi inte *vet* vad som kommer att hända sedan.
>  Ja, enligt kvantmekaniken är det onekligen så att vi inte kan förutse 
> framtiden, då den bygger på statistiska sannolikheter. Men att vi inte kan nå 
> oändlig upplösning i en beskrivning betyder inte att beskrivningen är fel. 
> Mandelbrots mängd har oändlig upplösning, men kan ändå ges en exakt 
> beskrivning. Att ett kvantfenoments inträffande inte kan förutses (då det 
> bygger på en sannolikhet) hindrar inte att vi ändå har en beskrivning av det 
> som är exakt.
>

Mandelborts mändg är en lek med ord - matematik.

Uttryck som råkar korrespondera med våran verklighet kallar vi fysiska
lagar av konvention - de kan aldrig bevisas bara falsifieras.

Vi kan hålla på och bolla detta fram och tillbaka i oändlighet.

>>> Men det kan dyka upp metaspråkliga beskrivningar som kullkastar det man 
>>> tror, även inom matematiken. Jag har nämnt t ex kvadratrötter ur negativa 
>>> tal. Rent språkligt är det är det självklart att inget positivt tal gånger 
>>> sig själv kan bli negativt. Det tyckta alla, tills någon poppade upp och 
>>> sade: Men vänta nu, vi kan ju *låtsas* att kvadratrötter ur negativa tal är 
>>> något meningsfullt, och så skapar vi en ny axel på talskalan som vi kallar 
>>> "imaginära tal". Och så upptäckte man att man kunde räkna på detta, och att 
>>> de imaginära talen på något sätt ändå blev meningsfulla, trots att de 
>>> språkligt och begreppsmässigt var nonsens.<<

Man *tror* inte inom matematiken. Matematik är en språklig
konstruktion och en lek med ord. Problemlösningförmåga innehåller en
god portion tro, "intuition" och gissande, visst, men detta har inte
med matematisk stringens att göra och en matematiker skulle aldrig
drömma om att visa upp någon ny matematik utan bevis för andra
matematiker.

>> Snälla sluta jämför algebra med fysik. Det gör ont..
>  Men här jämför jag inte matte och fysik. Det handlar bara om matematik nust 
> här. Det är en kritik som går ut på att något som förefaller språkligt 
> och/eller begreppsmässigt meningslöst, om man tänker ett steg till, inför en 
> meta-nivå, kan visa sig ändå vara meningsfullt.

Jag tycker inte om din jämförelse utvecklingen Newtons mekanik ->
Einsteins och att börja räkna med imaginära tal. Det är äpplen och
päron.

>
> --Ahrvid
>
> --
> ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
> (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
> IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
>
>
> _________________________________________________________________
> Nya Windows 7 gör allt lite enklare. Hitta en dator som passar dig!
> http://windows.microsoft.com/shop-----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>-- 
http://olofb.wordpress.com
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: