[SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Matematik på film

 • From: Torbjörn Wester <torbjorn_wester@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 22 Jan 2010 16:55:08 +0100

> From: ahrvid@xxxxxxxxxxx
> To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
> Subject: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Matematik på film 
> Date: Fri, 22 Jan 2010 16:32:38 +0100
> 
>  När jag pluggade teoretisk filosofi blev det en hel del vetenskapsteori. En 
> del rätt tunga saker, som t ex Gödels ofullständighetsteorem, formell logik, 
> m m.
>  Enligt min uppfattning är matematik vetenskap, därför att ämnet gör 
> beskrivningar av saker som gäller i verkligheten. Det hindrar inte att ämnet 
> OCKSÅ är studium av formella språk. Matematik har kopplingar kors och tvärs 
> till alla möjliga vetenskaper: fysik förstås, datalogi (B Russell menade att 
> matematik var en gren av formell logik, och logik bygger alla datorer på), 
> kosmologi, statistik används i de flesta vetenskaper (inkl humaniora), osv. 
> Går man till avancerad fysik verkar det vara som man går till nästan rena 
> matematiska resonemang; inom strängteori analyserar man 10 eller 11 
> dimensioner, helt och hållet matematisk (det går inte att göra några försök 
> eller observationer).
>  Naturvetenskap skall baseras på empiri, på verkligheten. Men det är fullt 
> tillåtet att spekulera utan att man (ännu) kan kontrollera om det stämmer med 
> verkligheten, vilket man gör inom kosmologi t ex. (Så småningom kanske man 
> utvecklar observationsmetoder som kan bekräfta eller vederlägga det man rent 
> matematiskt, spekulativt räknar ut.)
>  En spännande idé är att frågan om "universums natur" kanske kan ha en helt 
> matematisk lösning. Forskaren Stephen Wolfram har lagt fram en teori (teori 
> kanske är för mycket sagt - säg hugskott eller tankelek?) om att universum 
> helt enkelt är ett avancerat "cellular automata" (som i Game of Life). 
> Någonstans, om man gräver tillräckligt djupt, kanske man hittar en enkel 
> matematisk formel som beskriver hela universum ungefär som i "cellular 
> automata". En enkel formel kan mycket väl resultera i något oerhört komplext 
> (ungefär som med Mandelbrots mängd).
> 
> --Ahrvid
> 

Men går det att skilja matematiken från språket?
T.ex. "ett", "två" och "tre" är ju både ord och matematiska begrepp.
Går det att tänka sig matematik utan språk?
Mvh.Torbjörn                   
_________________________________________________________________
Hitta hetaste singlarna på MSN Dejting!
http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid02952
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: