[SKRIVA] Matematik på film

 • From: Ahrvid Engholm <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
 • To: <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 22 Jan 2010 13:52:43 +0100

En intressant samling filmklipp om hur matematik tas upp på film:
 
http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/index.html
 
En del av dem är förstås också sf-relaterade, vilket torde intresserad den 
hard-sf-benägne sf-fanen. (Matematik är vetenskap, menar jag. Kanske den mest 
grundläggande vetenskapen!)
 Just nu går också (i reprisomgång) TV-serien "Numbers" (av bl a Ridley Scott) 
på TV4. Där löser en matteprofessor div brott genom sin briljans med siffror 
och formler. Tyvärr är matematikinslaget mest "show". Man mumlar några fraser, 
scribblar på en tavla och flashar litet formler - någon egentlig förståelse för 
matematiska samband erhålls inte. (Vilket är litet synd. Om man tog ett par 
minuter till på sig att försöka förklara saker, kanske folk kunde lära sig 
något.)
 
--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx / Gå med i SKRIVA - för författande, sf, fantasy, kultur 
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx, subj: subscribe) YXSKAFTBUD, GE VÅR WCZONMÖ 
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)                    
_________________________________________________________________
Lagra alla dina foton på Skydrive. Det är enkelt och säkert!
http://www.skydrive.live.com-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck * Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

 • » [SKRIVA] Matematik på film - Ahrvid Engholm