[SKRIVA] Re: [SKRIVA] RE: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Matematik på film

  • From: Olof Bjarnason <olof.bjarnason@xxxxxxxxx>
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 22 Jan 2010 17:56:05 +0100

2010/1/22 Torbjörn Wester <torbjorn_wester@xxxxxxxxxxx>:
>
>> From: ahrvid@xxxxxxxxxxx
>> To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
>> Subject: [SKRIVA] Re: [SKRIVA] Matematik på film
>> Date: Fri, 22 Jan 2010 16:32:38 +0100
>>
>>   När jag pluggade teoretisk filosofi blev det en hel del vetenskapsteori. 
>> En del rätt tunga saker, som t ex Gödels ofullständighetsteorem, formell 
>> logik, m m.
>>   Enligt min uppfattning är matematik vetenskap, därför att ämnet gör 
>> beskrivningar av saker som gäller i verkligheten. Det hindrar inte att ämnet 
>> OCKSÅ är studium av formella språk. Matematik har kopplingar kors och tvärs 
>> till alla möjliga vetenskaper: fysik förstås, datalogi (B Russell menade att 
>> matematik var en gren av formell logik, och logik bygger alla datorer på), 
>> kosmologi, statistik används i de flesta vetenskaper (inkl humaniora), osv. 
>> Går man till avancerad fysik verkar det vara som man går till nästan rena 
>> matematiska resonemang; inom strängteori analyserar man 10 eller 11 
>> dimensioner, helt och hållet matematisk (det går inte att göra några försök 
>> eller observationer).
>>   Naturvetenskap skall baseras på empiri, på verkligheten. Men det är fullt 
>> tillåtet att spekulera utan att man (ännu) kan kontrollera om det stämmer 
>> med verkligheten, vilket man gör inom kosmologi t ex. (Så småningom kanske 
>> man utvecklar observationsmetoder som kan bekräfta eller vederlägga det man 
>> rent matematiskt, spekulativt räknar ut.)
>>   En spännande idé är att frågan om "universums natur" kanske kan ha en helt 
>> matematisk lösning. Forskaren Stephen Wolfram har lagt fram en teori (teori 
>> kanske är för mycket sagt - säg hugskott eller tankelek?) om att universum 
>> helt enkelt är ett avancerat "cellular automata" (som i Game of Life). 
>> Någonstans, om man gräver tillräckligt djupt, kanske man hittar en enkel 
>> matematisk formel som beskriver hela universum ungefär som i "cellular 
>> automata". En enkel formel kan mycket väl resultera i något oerhört komplext 
>> (ungefär som med Mandelbrots mängd).
>>
>> --Ahrvid
>>
>
> Men går det att skilja matematiken från språket?
> T.ex. "ett", "två" och "tre" är ju både ord och matematiska begrepp.
> Går det att tänka sig matematik utan språk?

Nej skulle jag säga. Matematik är en mänsklig konstruktion; även om
naturen verkar stämma bra med många av de påhitt vi kallar
"naturlagar".

Det är viktigt, tycker jag, att skilja på naturlagar/matematiska
modeller och naturen själv, precis som matematiken. Det är tre
väsensskilda saker.

Därmed följer jag nog Russells skola och säger att matematik är
"tillämpad logik" - men även logik är en språklig konstruktion.
Studiet av formella språk.

Intressant i sammanhanget är att jag har en bok som heter Logik för
matematiker - som studerar fundamenta för matematiken. Ett slags
meta-matematik alltså. Behöver jag säga att det är den torraste bok
jag nånsin (delvis) läst?


> Mvh.Torbjörn
> _________________________________________________________________
> Hitta hetaste singlarna på MSN Dejting!
> http://dejting.se.msn.com/channel/index.aspx?trackingid 02952
> -----
> SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
> grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
> request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
>
>-- 
twitter.com/olofb
olofb.wordpress.com
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- 
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts: