[koita_tous]

  • From: papaki <theodora.papa@xxxxxxxxx>
  • To: koita_tous@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 7 Apr 2006 01:13:49 +0300

kalo katebodio
kai gia osous den katalaban o akolastos iapwnas ezhse edw\

Attachment: Photο0066.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: