[cfinformatica-grup] Re: Convalidacions ASIX-DAM (2x3)

 • From: Marc Nicolau <marc.nicolau@xxxxxxxxx>
 • To: cfinformatica-grup@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 30 Oct 2014 18:55:20 +0100

Hola Jose Antonio,

La primera qüestió que planteges tampoc sé com s'ha de fer.
Ara bé, la segona qüestió que planteges la veig clara, sobretot si penses
amb què passa per exemple, amb un alumne que hagi fet 1r DAW i ara vol fer
2n DAM: tampoc ha fet el 1r DAM i se li trasllada les notes de 1r DAW, tal
com està expressat a la normativa d'inci de curs: *en el cas de mòduls
o* *unitats
formatives superades que tenen la mateixa denominació i currículum, i que
siguin comuns a diferents cicles*, *es trasllada la qualificació obtinguda* *en
el primer cicle en el qual s'ha cursat.*

--
Marc Nicolau
Cap del departament d'informàtica
INS Bosc de la Coma
Toledo, 12
17800 Olot
972 26 70 12
http://www.infobosccoma.net
http://iesbosccoma.xtec.cat

El dia 30 octubre de 2014 18:28, Jose Antonio Leo <jleo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
ha escrit:

> Hola de nou,
> i tampoc em queda clar la actuació. no enviem les convalidacions al
> departament i posem la nota seguint el sentit comú o les enviem i després
> no posem un 5?
> Pot resultat estrany tenir alumnes de 2º de DAM amb notes diferents de 5 a
> un primer de DAM que no han cursat, no?
> buf quin lio...
> ᐧ
>
> Jose Antonio Leo
> INS La Ferreria
> Cr. del PRogrés, 3
> 08110 Montcada i Reixac
> 93 575 21 84
>
> El dia 30 octubre de 2014 16:36, Lluis Perpiñà <lperpina@xxxxxxxxxxxxxxxxx
> > ha escrit:
>
> Gràcies Isidre.
>>
>> De tota manera, la sol·lució no seria que les indicacions fossin
>> congruents amb el paràgraf en negreta?. Perquè inclús aplicant directament
>> la normativa (el 2.6.2) les notes de FOL i EIE queden com a Convalidat, i
>> sembla evident que no hauria de ser així.
>>
>> El dia 30 octubre de 2014 15:09, Toni Soler <tsoler22@xxxxxxxx> ha
>> escrit:
>>
>> Molt ben explicat Isidre. Moltes gràcies. Aplicarem el sentit comú i si
>>> algú diu alguna cosa en contra, li ensenyem el paràgraf en negreta.
>>>
>>> El dia 30 octubre de 2014 10:01, Marc Nicolau <marc.nicolau@xxxxxxxxx>
>>> ha escrit:
>>>
>>> Moltes gràcies Isidre!
>>>>
>>>> Crec que el paràgraf en negreta és la nostra solució. Nosaltres fem el
>>>> 3x2 ASIX-DAM i veiem un greuge molt gran pels alumnes que només tenen
>>>> intenció de fer DAM.
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> =================
>>>> Marc Nicolau
>>>> =================
>>>>
>>>> El dia 30 octubre de 2014 9:42, q2dg2b . <q2dg2b@xxxxxxxxx> ha escrit:
>>>>
>>>> Moltíssimes gràcies!!
>>>>>
>>>>> El dia 30 octubre de 2014 9:21, Isidre Guixà <iguixa@xxxxxxxx> ha
>>>>> escrit:
>>>>>
>>>>> Hola
>>>>>>
>>>>>> Crec que us puc explicar "com està el tema", ja que he participat en
>>>>>> el disseny dels cicles formatius i en l'elaboració de les taules de
>>>>>> convalidacions LOGSE-LOE i ASI-DAM-DAW que estan penjades a la fitxa de
>>>>>> cada títol a l'XTEC.
>>>>>>
>>>>>> La divisió dels MP en UF a ASIX-DAM-DAW es va fer per poder
>>>>>> possibilitar un 3x4 amb un primer curs comú i, els que varem participar 
>>>>>> en
>>>>>> el disseny, teníem molt clar que una UF que estava en els 3 cicles amb el
>>>>>> mateix nom i mateix nombre d'hores tenia la mateixa nota en qualsevol 
>>>>>> dels
>>>>>> 3 cicles.
>>>>>>
>>>>>> Així, per exemple, tenim la UF1 del M01, que és comuna a DAM-DAM-ASIX.
>>>>>>
>>>>>> Però el M01 d'ASIX és Implantació de Sistemes Operatius, codificat
>>>>>> com a 0369 pel MEC
>>>>>> mentre que el M01 de DAM-DAW és Sistemes Operatius, codificat com a
>>>>>> 0483 pel MEC
>>>>>>
>>>>>> Com que provenen de diferents MP i el MEC no ha establert
>>>>>> convalidacions/reconeixements entre MP, la Generalitat sembla que no 
>>>>>> podia
>>>>>> establir que els centres convalidessin directament UF que provenen de
>>>>>> diferents MP, ja que no hi ha cap normativa que ho permeti. Intento
>>>>>> explicar-ho el més detallat possible.
>>>>>>
>>>>>> En conseqüència, va resultar que:
>>>>>>
>>>>>>  - Una UF1 de M01 estant l'alumne matriculat a 1r. ASIX, en
>>>>>>  utilitzar-la a DAM-DAW, el centre no podia traspassar directament la 
>>>>>> nota,
>>>>>>  sinó que havia de sol·licitar-ho al Departament (D) i, el Departament 
>>>>>> ho
>>>>>>  concedia de forma singular, havent de posar un 5.
>>>>>>   - Una UF1 de M01 estant l'alumne matriculat a 1r. DAM, en
>>>>>>  utilitzar-la a ASIX, el centre no podia traspassar directament la 
>>>>>> nota,
>>>>>>  sinó que havia de sol·licitar-ho al Departament (D) i, el Departament 
>>>>>> ho
>>>>>>  concedia de forma singular, havent de posar un 5. Però si l'alumne la
>>>>>>  utilitza per fer 2n. DAW, cap problema, es traspassa la nota per què 
>>>>>> el MP
>>>>>>  de DAM-DAW és el mateix.
>>>>>>   - Una UF1 de M01 estant l'alumne matriculat a 1r. DAW, en
>>>>>>  utilitzar-la a ASIX, el centre no podia traspassar directament la 
>>>>>> nota,
>>>>>>  sinó que havia de sol·licitar-ho al Departament (D) i, el Departament 
>>>>>> ho
>>>>>>  concedia de forma singular, havent de posar un 5. Però si l'alumne la
>>>>>>  utilitza per fer 2n. DAM, cap problema, es traspassa la nota per què 
>>>>>> el MP
>>>>>>  de DAM-DAW és el mateix.
>>>>>>
>>>>>> Evidentment això provoca un greu problema en els centres que fan un
>>>>>> 2x3 o 3x4, ja que en el primer curs, si només tens una línia, els alumnes
>>>>>> consten oficialment matriculats a 1r d'un dels 3 cicles. Si l'alumne, a 
>>>>>> 2n,
>>>>>> continua en el mateix cicle que va cursar a 1r, manté les notes que va
>>>>>> obtenir a 1r., però si a 2n. canvia de cicle, totes les notes de 1r, 
>>>>>> menys
>>>>>> la de M04-FOL-EIE (únics mòduls comuns en els 3 cicles) passen a ser un 
>>>>>> 5,
>>>>>> malgrat l'alumne hagués obtingut 10 en totes elles.
>>>>>>
>>>>>> Aberrant!!!
>>>>>>
>>>>>> Solució fins el curs passat? Desobediència i aplicar el sentit comú.
>>>>>> Em consta que hi ha molts centres que no van arribar a interpretar
>>>>>> correctament les indicacions dels Departament en els seus escrits i que 
>>>>>> per
>>>>>> lògica, posaven la mateixa nota en les UFs que es deien igual... Però 
>>>>>> algun
>>>>>> centre molt normatiu ho feia segons normativa. En el meu centre només ens
>>>>>> varen trobar això en el primer any de CF-LOE, ja que teníem ASIX-DAM i en
>>>>>> el curs següent varem passar a DAM-DAW i en aquest cas, no hi ha cap
>>>>>> problema, ja que les UFs provenen dels mateixos mòduls. El curs en el que
>>>>>> varem tenir el problema, no érem coneixedors de la normativa (i jo havent
>>>>>> participat en el disseny dels currículums!!!) i varem aplicar el "sentit
>>>>>> comú" de tothom.
>>>>>>
>>>>>> A mig curs passat, el grup de treball dels currículums va detectar
>>>>>> algun cas de convalidacions que no semblava correcte i varem proposar una
>>>>>> reunió a l'actual tècnic de la nostra família professional. En aquella
>>>>>> reunió varem redissenyar les taules de les convalidacions (el que
>>>>>> actualment hi ha a les fitxes de cada títol), indicant la D-C-R segons
>>>>>> correspongui.
>>>>>>
>>>>>> Alguna altra solució? Sorpresa!!! La normativa de funcionament del
>>>>>> curs actual (i també de l'anterior), en el seu apartat 2.6.2, diu
>>>>>> textualment:
>>>>>>
>>>>>> *2.6.2 Convalidacions de mòduls professionals o unitats formatives de
>>>>>> cicles de la* *Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE)*
>>>>>> *Criteri general*
>>>>>> *Els mòduls o unitats formatives convalidats es qualifiquen amb un 5
>>>>>> a l'efecte* *d'obtenció de la qualificació mitjana del cicle.*
>>>>>> *En el cas de mòduls o unitats formatives superats que tinguin la
>>>>>> mateixa denominació i* *currículum, i que siguin comuns a diversos
>>>>>> cicles, es trasllada la qualificació obtinguda*
>>>>>> *en el primer cicle en el qual s'ha cursat.*
>>>>>> *En els mòduls professionals "Formació i orientació laboral" i
>>>>>> "Empresa i iniciativa* *emprenedora", tot i ser contextualitzats en
>>>>>> cadascun dels cicles formatius, es*
>>>>>> *convaliden i es qualifiquen amb un 5 a l'efecte d'obtenció de la
>>>>>> qualificació mitjana del* *cicle.*
>>>>>>
>>>>>> En les normatives de convalidacions de cursos anteriors al 13-14, no
>>>>>> hi havia el paràgraf en negreta.
>>>>>>
>>>>>> El paràgraf en negreta entenc que ho deixa ben clar i la normativa de
>>>>>> curs entenc que és de rang superior a les indicacions... no? Això és el 
>>>>>> que
>>>>>> jo interpreto...
>>>>>>
>>>>>> Actueu i no pregunteu, ja que si demanes permís és possible que
>>>>>> t'impugnin el què estàs fent... ;-)
>>>>>>
>>>>>> Si tenim més dubtes... a preguntar. Perdoneu l'extensió però per
>>>>>> entendre l'embolic calia una mica de literatura...
>>>>>>
>>>>>> Salut!
>>>>>>
>>>>>> Isidre Guixà
>>>>>> INS Milà i Fontanals d'Igualada
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> El 29/10/2014 14:20, Jose Antonio Leo ha escrit:
>>>>>>
>>>>>> Hola,
>>>>>>
>>>>>> Al meu centre La Ferreria fem distribució curricular 2x3, fem 1er
>>>>>> d'ASIX i 2º de DAM i 2º ASIX, fins els alumnes que voliem fer DAM les 
>>>>>> notes
>>>>>> que tenien a 1er d'ASIX les mantenien. Ara el "departament de
>>>>>> convalidacions", si aquest departament existeix, ens han dit que els
>>>>>> alumnes que cursen 2º de DAM la nota que hem de posar als mòduls de M1,
>>>>>> FOL, EIE i les UF's de M2 i M3 és de Convalidat i que només mantenen la
>>>>>> nota el mòdul de M4.
>>>>>>
>>>>>> Com que convalidat compta com un 5 a l'hora de fer la mitja i tenim
>>>>>> força alumnes de DAM que volen anar a la uni després doncs els hi queda
>>>>>> molt trastocada la nota.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Això es absurd, vosaltres que feu?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Jose Antonio Leo
>>>>>>
>>>>>> INS La Ferreria
>>>>>> Cr. del PRogrés, 3
>>>>>> 08110 Montcada i Reixac
>>>>>> 93 575 21 84
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Toni Soler
>>> Twitter: @tonisolerlluis
>>> Professor de FP a IES Badia del Vallès <http://www.iesbadia.cat>
>>> Consultor de Sistemes Informàtics a Infodesa21 <http://www.infodesa.com>
>>>
>>
>>
>

Other related posts: