cfinformatica-grup: CFinformatica

Llista de distribuci� dels cicles d'inform�tica.

L'objectiu d'aquesta llista �s facilitar l'intercanvi d'informaci� entre el professorat dels cicles formatius d'inform�tica.