cfinformatica-grup: CFinformatica

Llista de distribució dels cicles d'informàtica. L'objectiu d'aquesta llista és facilitar l'intercanvi d'informació entre el professorat dels cicles formatius d'informàtica.

Choose an action: