Re: Undvigelseshastigheden

  • From: "Mogens Blichfeldt" <mogbli@xxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Jan 2010 22:31:26 +0100

Dato:Mandag,18jan2010,22h05mCET,MOgensBlichfeldtwrote.
Hej Torben,

Jo, jeg kan godt forestille mig sådan en situation,
hvor undvigelseshastigheden er lav.

Orienteringen af undvigelseshastigheden skal øjenligt
forstås således i almindelighed, at bevægelseskompo-
santen er orineteret i radial retning i forhold til himmel-
legemets eget tyngdepunkt.

Dog,
har du et legeme, som cirkulerer i en bane omkring
dette himmellegeme, så skal det have en hastighed i
banens retning af en vis størrelse afhængig af de to
himmellegemers samlede masse for at befinde sig
"cirkulerende" i denne bane.

I løbet af forløbet af en vis tid, der godt kan være
lang, kan legemet ændre banens afstand  i forhoild
til himmellegemet, såvel nærmere mod dette som
længere bort fra himmellegemet ved, at der på en
eller anden måde ændres på legemets hastighed i
banen.

Når vi taler om undvigelse er der tale om fjernelse
af legemet i radial retning betragtet. I dette tilfælde
bliver legemets hastighed i banen derved formindsket,
og omløbstiden i banen bliver samtidigt forøget. Der
er altså i og for sig forbrugt baneenergi til at foretage
denne undvigelse i form af en således langsom undvi-
gelse fra det nævnte himmellegeme. Der skal natur-
ligvis lidt mere til end selve baneenrgien. Men en
tidevandseffekt fremkaldt af rotation eller af anden
årsag kan som følge af friktionsvarmens energiforbrug
hente energien fra legemets banebevægelse. Eksempel:
Den langsomt tiltagende afstand mellem Jorden og
Månen forårsaget af tidevandseffekten. Her er der
jo også tale om en form for undvigelse.

Mon ikke, det var det, der var ment med den sidste
bemærkning ?

Venlige hilsener til alle,

Mogens Blichfeldt
-----------------------------
----- Original Message ----- 
From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, January 18, 2010 8:08 PM
Subject: Undvigelseshastigheden


I Weikipedia kan man finde denne definition på
undvigelseshastigheden:

Undvigelseshastighed er den fart et himmellegeme eller
rumfartøj skal have for at kunne undvige tyngdefeltet fra
(og dermed forlade) et andet himmellegeme uden på noget
tidspunkt at falde tilbage mod, eller forblive i kredsløb om
dette legeme. Størrelsen af denne fart afhænger af afstanden
til og massen af det legeme der skal "undviges fra" - fra et
sted lige udenfor Jordens atmosfære er størrelsen af denne
undvigelseshastighed cirka 11 kilometer i sekundet (hvilket
svarer til cirka 40.000 km/h). For eksempel skal
interplanetariske sonder accelereres til en fart i denne
størrelsesorden for at kunne forlade Jorden helt.

På "Ingeniørens" hjemmeside læste jeg en anden:

Undvigelseshastigheden er den hastighed en mand bevæger sig
væk med, når kvinden nævner ordet, ægteskab.

Jeg er dog ikke sikker på, at denne hastighed i alle
tilfælde er den samme :)

En anden ting som jeg læste på hjemmesiden var, at man i
teorien godt kan forlade Jordens tyngdefelt med en hastighed
af 1 m/sec. - hvis man kan finde ud af have tilstrækkelig
energi med.

Tilbage er spørgsmålet så, hvorfor man har et begreb som
undvigelseshastigheden, når man er i stand til at forlade en
planets tyngdefelt med en hastighed som f.eks. er den halve
af den officielt accepterede?mvh

Torben
Torben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it"

--------------------------------------------------------------------------------No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 9.0.730 / Virus Database: 270.14.149/2631 - Release Date: 01/18/10 
17:56:00Other related posts: