Re: Undvigelseshastigheden

  • From: "N. Foldager" <nf@xxxxxxxxxx>
  • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 22 Jan 2010 18:42:18 +0100

> > altså "være i besiddelse af nu". Det ligger implicit i definitionen, 
> > at legemets mekaniske energi (summen af potentiel og kinetisk energi) 
> > skal være den øjeblikkelige. 
> > 
> > Undvigelseshastigheden på et givet sted tjener jo netop som reference 
> > for, om et givet legeme kan undvige *uden videre* energitilførsel.

Hej Carsten

> Den afhænger jo af den højde, man er i når man starter, den er en
> hel del lavere, hvis man starter fra f.eks. Månens kredsløb end
> fra lav bane om Jorden. 

Det er derfor, jeg skriver "Undvigelseshastigheden på et givet sted" 
og "den mekaniske energi skal være den øjeblikkelige".

Mvh

Niels FoldagerOther related posts: