Undvigelseshastigheden

  • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
  • To: "Astrolist" <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 18 Jan 2010 20:08:03 +0100

I Weikipedia kan man finde denne definition på 
undvigelseshastigheden:

Undvigelseshastighed er den fart et himmellegeme eller 
rumfartøj skal have for at kunne undvige tyngdefeltet fra 
(og dermed forlade) et andet himmellegeme uden på noget 
tidspunkt at falde tilbage mod, eller forblive i kredsløb om 
dette legeme. Størrelsen af denne fart afhænger af afstanden 
til og massen af det legeme der skal "undviges fra" - fra et 
sted lige udenfor Jordens atmosfære er størrelsen af denne 
undvigelseshastighed cirka 11 kilometer i sekundet (hvilket 
svarer til cirka 40.000 km/h). For eksempel skal 
interplanetariske sonder accelereres til en fart i denne 
størrelsesorden for at kunne forlade Jorden helt.

På "Ingeniørens" hjemmeside læste jeg en anden:

Undvigelseshastigheden er den hastighed en mand bevæger sig 
væk med, når kvinden nævner ordet, ægteskab.

Jeg er dog ikke sikker på, at denne hastighed i alle 
tilfælde er den samme :)

En anden ting som jeg læste på hjemmesiden var, at man i 
teorien godt kan forlade Jordens tyngdefelt med en hastighed 
af 1 m/sec. - hvis man kan finde ud af have tilstrækkelig 
energi med.

Tilbage er spørgsmålet så, hvorfor man har et begreb som 
undvigelseshastigheden, når man er i stand til at forlade en 
planets tyngdefelt med en hastighed som f.eks. er den halve 
af den officielt accepterede?mvh

Torben
Torben Taustrup
TOC Observatory homepage
http://tocobs.org
"Just do it" 


Other related posts: