RE: Undvigelseshastigheden

 • From: carsten nielsen <carsten_niels@xxxxxxxxxxx>
 • To: astro list <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 19 Jan 2010 12:16:05 +0100

 

> From: nf@xxxxxxxxxx
> To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
> Date: Mon, 18 Jan 2010 20:30:52 +0100
> Subject: Re: Undvigelseshastigheden
> 
> 
> Hej Torben,
> 
> > Tilbage er spørgsmålet så, hvorfor man har et begreb som 
> > undvigelseshastigheden, når man er i stand til at forlade en 
> > planets tyngdefelt med en hastighed som f.eks. er den halve 
> > af den officielt accepterede?
> 
> Hvis du læser nærmere, så står der:
> 
> "Undvigelseshastighed er den fart et himmellegeme eller 
> rumfartøj skal have for at kunne undvige..."
> 
> "... skal have ..."
> 
> altså "være i besiddelse af nu". Det ligger implicit i definitionen, 
> at legemets mekaniske energi (summen af potentiel og kinetisk energi) 
> 
> skal være den øjeblikkelige. 
> 
> Undvigelseshastigheden på et givet sted tjener jo netop som reference 
> 
> for, om et givet legeme kan undvige *uden videre* energitilførsel.
> 


Den afhænger jo af den højde, man er i når man starter, den er en hel del 
lavere, hvis man starter fra f.eks. Månens kredsløb end fra lav bane om Jorden.

 

Da de sendte Pioneer 10 op skrev de forresten at den tabte mindre hastighed end 
Apollo missionerne, da den klatrede ud af Jordens tyngdebrønd.

 

Venligst

 

Carsten nielsen

 
                     
_________________________________________________________________
Dit GRATIS USB-stik på nettet er vokset til 25 GB! Få Sky Drive nu!
http://www.microsoft.com/danmark/windows/windowslive/products/skydrive.aspx

Other related posts: