[uppsalapendeln] Re: Preliminär ny tidtabell!

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Mar 2004 23:20:37 +0100


Så mycket är det kvar av löftena om förbättringar i tabellen. Direkttågen dras in och samtidigt kommer man säkerligen att skärpa kontrollen över oss pendlare så att vi inte smyger ombord på fjärrtågen. Tänk på vad som hände med Villy Bergström! SJ tycks anse att man inte har råd med oss pendlare, frågan är i stället om vi har råd med SJ! En s.k. serviceorganisation som verkar betrakta sina kunder som klienter eller till och med som motståndare. Dags att börja förhandla med Swebus om bekväma bussar som alternativ!


Leif Lagerstedt

Jag måste instämma. Denna tidtabell vore en katastrof! Direkttåget från Uppsala kl. 8.00 borta, och tågen från Stockholm kl. 16.00, 16.30, 17.00 och 17.30 också försvunna.

Ynka 4 tåg från Stockholm mellan 16-18 kan knappast ge det antal sittplatser som behövs.

Tobias


Pamela Davidsson wrote:
Hoppas det bara är halva tidtabellen jag fått se !
4 st tåg från Stockholm mellan kl 16-18 är oacceptabelt lite.
Har alla direkttåg från Stockholm försvunnit ?
Sista dagliga tåg kl 23.10 är en oacceptabel försämring. Kan inte 0.10-tåget gå
dagligen ?
Mina favorit-tåg kl 14.55 och 15.25 finns inte heller med. Ska vi på
Uppsalapendeln inte få åka med långdistanstågen framöver ?
(De finns med i nuvarande tabell 51)
7.30-tåget fr Uppsala har nog drabbats av tryckfel, annars kommer det aldrig
fram...
Pamela Davidsson


Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>:

åsikter? Vi har inte fått den den officiella SJ-vägen, tyvärr.


This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption,
unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive
e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption,
interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: