[uppsalapendeln] Re: Preliminär ny tidtabell!

 • From: Pamela Davidsson <pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 29 Mar 2004 14:02:07 +0200

Hej !

På morron och kväll går det 2 bussar i timmen, annars 1 gång i timmen.
Enligt tidtabell tar resan 60-65 minuter.
Om man använder värdekort kostar en enkel resa 33 kr !!!
Alla får sittplats, de knökar inte överfullt.

Min personliga erfarenhet är att Swebussarna går när de ska och kommer fram i
enligt tidtabell eller lite före. 
När det varit strul med SJ har jag tagit bussen, fått sittplats och kommit fram
enligt tidtabell, även mitt i snökaoset i vintras. 

Så Swebus är ett pålitligt alternativ, men att dagligen resa med dem skulle
innebära 50 % längre restid jämfört med SJs tidtabell. 

Pamela Davidsson

Tidtabell finns på:
http://www.swebusexpress.se/files_express/timetables1/899_0403.pdf


Citerar David Lundberg <davidl@xxxxxxxxxxxx>:

> 
> 
> För att kanske sätta lite press på SJ. Hur är det egentligen med
> alternativet att åka buss? Antal avgångar, priser etc? Något hot mot SJ?
> 
> // David //
> 
> 
> --------------------------------------------------------------
> David Lundberg      Phone: Home(Uppsala)  +46-18-460356
> Mail: davidl@xxxxxxxxxxxx    Home(Gävle)   +46-26-146743
> Http: www.update.uu.se/~davidl  Cellular    +46-70-3531696
> ICQ: 13440550          IT-Dept. @ UU +46-18-4716231
> --------------------------------------------------------------
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: