[uppsalapendeln] Re: Preliminär ny tidtabell!

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 28 Mar 2004 23:19:50 +0200

Torbjörn,

Det jag skriver är inte hur jag tycker det borde vara. Jag berättar inte vad 
som är rätt och fel. Allt jag säger är hur det är. Jag talar om hur 
konduktörerna reagerar och varför. Det gör jag för att jag inte vill att saker 
som den Dmitrij var med om ska hända. Så förhoppningsvis kanske ni slipper det 
nu när ni vet hur viktigt det är att fråga om man är osäker.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: