[uppsalapendeln] Re: Preliminär ny tidtabell!

  • From: Pamela Davidsson <pamela.davidsson@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Mar 2004 15:23:39 +0100

Hoppas det bara är halva tidtabellen jag fått se !

4 st tåg från Stockholm mellan kl 16-18 är oacceptabelt lite.
Har alla direkttåg från Stockholm försvunnit ?

Sista dagliga tåg kl 23.10 är en oacceptabel försämring. Kan inte 0.10-tåget gå
dagligen ?

Mina favorit-tåg kl 14.55 och 15.25 finns inte heller med. Ska vi på
Uppsalapendeln inte få åka med långdistanstågen framöver ?
(De finns med i nuvarande tabell 51)

7.30-tåget fr Uppsala har nog drabbats av tryckfel, annars kommer det aldrig
fram...

Pamela Davidsson


Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>:

>   åsikter? Vi har inte fått den den officiella SJ-vägen, tyvärr.
> 
> 
> This communication is confidential and intended solely for the addressee(s).
> Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If
> you believe this message has been sent to you in error, please notify the
> sender by replying to this transmission and delete the message without
> disclosing it. Thank you.
> 
> E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption,
> unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive
> e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption,
> interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.
> 
> 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: