[uppsalapendeln] Re: Förslag till insändare

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 21 Jan 2003 09:33:16 +0100

Bra insändare, men lite för lång rikstidningar.
Kan du lägga till krav på resegaranti?

Obs! 17:10 tåget kom till Uppsala 18:50 (en timme försenat)!!!


----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Monday, January 20, 2003 6:34 PM
Subject: [uppsalapendeln] Förslag till insändare


>  Här kommer ett förslag på insändare. Vad tycker ni i nätverket?
> 
> SJs nya tidtabell - ett slag i ansiktet på pendlarna!
> ==================================
> 
> Den 6 januari trädde en ny tidtabell i kraft på den under senare år så 
> flitigt omdebatterade SJ/Uppsalapendeln.
> Döm om vår förvåning när vi fick se vad den innehöll! Vi trodde nämligen 
> att något av all kritik som reiktats mot SJ hade gjort intryck? Men 
> näppeligen!
> 
> *Över 20 avgångar per vecka är indragna. Detta utan någon som helst 
> kompensation till de som t ex hade utestående periodkort (de hade ju 
> faktiskt köpt
> biljetterna i tron att de skulle få "utlovad vara" men istället dras 
> tjogtalet tåg nu in.)
> 
> *Folk som ämnar arbeta eller roa sig på kvällstid ska uppenbarligen inte 
> ta tåget - efter kl. 20.00 går det nu bara sporadiska tågavgångar, och 
> de flesta av dessa kommer söderifrån (Eskilstuna?) vilket också betyder 
> att de är försenade i 9 fall av 10, vilket i sin tur betyder extra 
> väntan om man till äventyrs skulle drista sig till att försöka åka 
> stadsbuss i Uppsala efter att man klivit av tåget. Synkning av trafik 
> mellan de olika företagen i TiM? Naturligtvis inte! Kvällsskiftet eller 
> teater? Glöm det.
> *Bor man i Knivsta eller Märsta eller vill arbetspendla dit och 
> därifrån återstår i princip bara en sak - skaffa körkort och/eller bil 
> i förekommande fall! För med SJ/Uppsalapendeln har det nu blivit hart 
> när omöjligt att arbetspendla, inte ens folk med total flextid finner 
> det förenligt med en rimlig stressnivå. Från t ex Märsta och norrut går 
> nu tågen ungefär varannan timme kvällstid. Missar man sin ståplats på 
> det överfulla 19.30-tåget får man snällt vänta tills nästa tåg stannar, 
> kl. 21...
> De få kvällståg som de facto avgår går istället via Arlanda, där det 
> någon enstaka gång går av nån förlupen Eskilstunabo, som av outgrundlig 
> anledning inte velat byta till Arlanda Express på Stockholm Central. 
> Sådana resenärer prioriteras alltså in absurdum. Ska man skratta eller 
> gråta? Flera pendlare har nu lämnat tillbaka sina kort eftersom de med 
> de nya tiderna inte längre kan nyttja tåget för sina dagliga 
> arbetsresor. Är det så vi vill att tågtrafikutvecklingen i Sverige ska 
> te sig? Vad säger politikerna? 
> 
> *Häromkvällen havererade hela SJs datorsystem - det gick p g a något 
> datakrångel inte att köpa biljetter på det sätt som anvisats, i de blåa 
> "pelarautomaterna". Vad gjorde SJ då? Uppvisade flexibilitet och lät 
> kundens nytta stå i första rummet? Naturligtvis inte, i ett anfall av 
> sedvanligt fyrkantig byråkratisk nit tvingade SJ samtliga passagerare 
> att lösa biljett ombord på tåget, med den extraavgift som det innebär. 
> Inte frågan om att kunderna skall gå skadelösa när det är firmans 
> interna rutiner som strejkar! Istället hänvisades alla resenärer till 
> att efter tågresans slut vända sig till "Kundtjänst" - ett ställe som 
> (då det inte är stängt på stationerna) vid sådana här tillfällen brukar 
> innebära en kö på kanske 100 personer och timmars väntetid, eller, om 
> man är extra tålmodig, kan man skicka ett brev till SJs kundtjänst i 
> Krylbo. Därifrån kan man i bästa fall se fram emot ett svar inom de 
> närmaste 5-8 månaderna. I bästa fall, alltså. Vissa får aldrig svar.
> 
> *Uppenbarligen ämnar SJ nu köra hela sin kassako i botten, för att i 
> ett sista krampaktigt försök klämma ut de sista pengarna ur en sedan 
> länge havererad kommunikationsrutt. Vi vet alla hur ansträngd SJs 
> ekonomi är, och det är bara alltför tydligt att man nu tänker 
> (miss-)bruka hela sin monopolställning och låta alla resenärer utan 
> realistiska alternativ (dvs pendlarna) stå för en oproportionelig del av 
> detta underskott. Resten får naturligtvis skattebetalarna pytsa upp. Det 
> är dyrt för Sverige att ha SJ. Mycket dyrt, både för enskilda och för 
> landet som helhet!
> 
> Pendlarnätverket Uppsala-Stockhom upprepar sina krav:
> * Bätte förbindelser mellna de två storstäderna - även kvälls- och nattetid!
> * Alla tåg ska avgå och ankomma i tid!
> * Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt, i synnerhet 
> vid trafikstörningar.
> * Inga prishöjningar kan överhuvudtaget komma i fråga förrän ovanstående 
> krav är uppfyllda!
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: