[uppsalapendeln] Re: Förslag till insändare

 • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 20 Jan 2003 20:01:20 +0100

Mycket bra!
Den lär väl dock vara för lång för att kvala in som en vanlig insändare,
eller? Å andra sidan är det ju viktiga synpunkter så det går knappast att ta
bort något (snarare lägga till: Varför inte Gordon håller vad hon sagt om
att diskutera med nätverket mm)!

/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 20 januari 2003 18:35
To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm
Subject: [uppsalapendeln] Förslag till insändare


 Här kommer ett förslag på insändare. Vad tycker ni i nätverket?

SJs nya tidtabell - ett slag i ansiktet på pendlarna!
==================================

Den 6 januari trädde en ny tidtabell i kraft på den under senare år så
flitigt omdebatterade SJ/Uppsalapendeln.
Döm om vår förvåning när vi fick se vad den innehöll! Vi trodde nämligen
att något av all kritik som reiktats mot SJ hade gjort intryck? Men
näppeligen!

*Över 20 avgångar per vecka är indragna. Detta utan någon som helst
kompensation till de som t ex hade utestående periodkort (de hade ju
faktiskt köpt
biljetterna i tron att de skulle få "utlovad vara" men istället dras
tjogtalet tåg nu in.)

*Folk som ämnar arbeta eller roa sig på kvällstid ska uppenbarligen inte
ta tåget - efter kl. 20.00 går det nu bara sporadiska tågavgångar, och
de flesta av dessa kommer söderifrån (Eskilstuna?) vilket också betyder
att de är försenade i 9 fall av 10, vilket i sin tur betyder extra
väntan om man till äventyrs skulle drista sig till att försöka åka
stadsbuss i Uppsala efter att man klivit av tåget. Synkning av trafik
mellan de olika företagen i TiM? Naturligtvis inte! Kvällsskiftet eller
teater? Glöm det.
*Bor man i Knivsta eller Märsta eller vill arbetspendla dit och
därifrån återstår i princip bara en sak - skaffa körkort och/eller bil
i förekommande fall! För med SJ/Uppsalapendeln har det nu blivit hart
när omöjligt att arbetspendla, inte ens folk med total flextid finner
det förenligt med en rimlig stressnivå. Från t ex Märsta och norrut går
nu tågen ungefär varannan timme kvällstid. Missar man sin ståplats på
det överfulla 19.30-tåget får man snällt vänta tills nästa tåg stannar,
kl. 21...
De få kvällståg som de facto avgår går istället via Arlanda, där det
någon enstaka gång går av nån förlupen Eskilstunabo, som av outgrundlig
anledning inte velat byta till Arlanda Express på Stockholm Central.
Sådana resenärer prioriteras alltså in absurdum. Ska man skratta eller
gråta? Flera pendlare har nu lämnat tillbaka sina kort eftersom de med
de nya tiderna inte längre kan nyttja tåget för sina dagliga
arbetsresor. Är det så vi vill att tågtrafikutvecklingen i Sverige ska
te sig? Vad säger politikerna?

*Häromkvällen havererade hela SJs datorsystem - det gick p g a något
datakrångel inte att köpa biljetter på det sätt som anvisats, i de blåa
"pelarautomaterna". Vad gjorde SJ då? Uppvisade flexibilitet och lät
kundens nytta stå i första rummet? Naturligtvis inte, i ett anfall av
sedvanligt fyrkantig byråkratisk nit tvingade SJ samtliga passagerare
att lösa biljett ombord på tåget, med den extraavgift som det innebär.
Inte frågan om att kunderna skall gå skadelösa när det är firmans
interna rutiner som strejkar! Istället hänvisades alla resenärer till
att efter tågresans slut vända sig till "Kundtjänst" - ett ställe som
(då det inte är stängt på stationerna) vid sådana här tillfällen brukar
innebära en kö på kanske 100 personer och timmars väntetid, eller, om
man är extra tålmodig, kan man skicka ett brev till SJs kundtjänst i
Krylbo. Därifrån kan man i bästa fall se fram emot ett svar inom de
närmaste 5-8 månaderna. I bästa fall, alltså. Vissa får aldrig svar.

*Uppenbarligen ämnar SJ nu köra hela sin kassako i botten, för att i
ett sista krampaktigt försök klämma ut de sista pengarna ur en sedan
länge havererad kommunikationsrutt. Vi vet alla hur ansträngd SJs
ekonomi är, och det är bara alltför tydligt att man nu tänker
(miss-)bruka hela sin monopolställning och låta alla resenärer utan
realistiska alternativ (dvs pendlarna) stå för en oproportionelig del av
detta underskott. Resten får naturligtvis skattebetalarna pytsa upp. Det
är dyrt för Sverige att ha SJ. Mycket dyrt, både för enskilda och för
landet som helhet!

Pendlarnätverket Uppsala-Stockhom upprepar sina krav:
* Bätte förbindelser mellna de två storstäderna - även kvälls- och nattetid!
* Alla tåg ska avgå och ankomma i tid!
* Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt, i synnerhet
vid trafikstörningar.
* Inga prishöjningar kan överhuvudtaget komma i fråga förrän ovanstående
krav är uppfyllda!********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: