[uppsalapendeln] Ang: Förslag till insändare

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 21 Jan 2003 09:39:16 +0100

Hej Fredrick!
Snyggt jobbat! Det är litet långt för att vara en insändare, så det är risk
att de antingen inte tar in den eller oxå kortar av den. Samtidigt har jag
svårt att se vad som skulle kunna tas bort. Ett alternativ är att du
försöker få den planterad som debattartikel i stället. Ev kommer man då att
kräva att den arbetas om litet, jag föreslår att du kontaktar
debattredaktören på UNT och diskuterar saken med henne.
Vill du ändå chansa på att få in den so insändare, så har jag några
ändringsförslag i texten. De är markerade med blått nedan. Du kan ta hänsyn
till dem om du vill och ge katten i dem om du vill det.

Ett alternativ är att vi bara tar med det som handlar om indragna turer och
feldragna turer, d v s tåg som går via Arlanda och sparar allt annat krut
till en ordentligt genomarbetad debattartikel som vi försöker få in på DN
Debatt eller SvD Brännpunkt.

Hälsningar
Kerstin


                                        
          
          Fredrick Beste                       
          
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  PendlarNätverket 
Uppsala-Stockholm  
          son.se>             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>        
          Sänt av:             Kopia:           
          
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] Förslag till  
          elists.org            insändare         
          
                                        
          
                                        
          
          2003-01-20 18:34                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          
 Här kommer ett förslag på insändare. Vad tycker ni i nätverket?

SJs nya tidtabell - ett slag i ansiktet på pendlarna!
==================================

Den 6 januari trädde en ny tidtabell i kraft på den under senare år så
flitigt omdebatterade SJ/Uppsalapendeln.
Döm om vår förvåning när vi fick se vad den innehöll! Vi trodde nämligen
att något av all kritik som riktats mot SJ hade gjort intryck? Men
näppeligen!

*Över 20 avgångar per vecka är indragna. Detta utan någon som helst
kompensation till dem som t ex hade utestående periodkort (de hade ju
faktiskt köpt biljetterna i tron att de skulle få "utlovad vara" men
istället dras
tjogtalet tåg nu in.)

*Folk som ämnar arbeta eller roa sig på kvällstid ska uppenbarligen inte
ta tåget - efter kl. 20.00 finns nu bara sporadiska tågavgångar, och
de flesta av dessa kommer söderifrån (Eskilstuna?) vilket också betyder
att de är försenade i 9 fall av 10, vilket i sin tur betyder extra
väntan om man till äventyrs skulle drista sig till att försöka åka
stadsbuss i Uppsala efter att man klivit av tåget. Synkning av trafik
mellan de olika företagen i TiM? Naturligtvis inte! Kvällsskiftet eller
teater? Glöm det.
*Bor man i Knivsta eller Märsta eller vill arbetspendla dit och
därifrån återstår i princip bara en sak - skaffa körkort och/eller bil
i förekommande fall! För med SJ/Uppsalapendeln har det nu blivit hart
när omöjligt att arbetspendla, inte ens folk med total flextid finner
det förenligt med en rimlig stressnivå. Från t ex Märsta och norrut går
nu tågen ungefär varannan timme kvällstid. Missar man sin ståplats på
det överfulla 19.30-tåget får man snällt vänta tills nästa tåg stannar,
kl. 23...
De få kvällståg som de facto avgår går istället via Arlanda, där det
någon enstaka gång går av någon förlupen Eskilstunabo, som av outgrundlig
anledning inte velat byta till Arlanda Express på Stockholm Central.
Sådana resenärer prioriteras alltså in absurdum. Ska man skratta eller
gråta? Vilket annat trafikföretag skulle ens komma på tanken att prioritera
ströresenärer framför stamkunder? Flera pendlare har nu lämnat tillbaka
sina kort eftersom de med
de nya tiderna inte längre kan nyttja tåget för sina dagliga
arbetsresor. Är det så vi vill att tågtrafikutvecklingen i Sverige ska
te sig? Vad säger politikerna?

*Häromkvällen havererade hela SJs datorsystem - det gick p g a något
datakrångel inte att köpa biljetter på det sätt som anvisats, i de blåa
"pelarautomaterna". Vad gjorde SJ då? Uppvisade flexibilitet och lät
kundens nytta stå i första rummet? Naturligtvis inte! Med sedvanligt
fyrkantigt byråkratiskt nit tvingade SJ samtliga passagerare att lösa
biljett ombord på tåget, och dessutom betala den straffavgift som är
förenad med det. Kunderna straffas när SJs utrustning mankerar. Svårslagen
fräckhet. Alla resenärer hänvisades med sina klagomål till "Kundtjänst"
efter tågresans slut, för att köa bland de hundra andra som också fått
betala extra, om kundstjänst över huvud taget råkade ha öppet vid den
aktuella tidpunkten. Annars göra en extra vända till stationen för att få
tillbaka sina pengar. Är man extra tålmodig, kan man i stället skicka ett
brev till SJs kundtjänst i Krylbo. Därifrån kan man i bästa fall se fram
emot ett svar inom fem - åtta månader. I bästa fall, alltså. Vissa får
aldrig svar.

*Uppenbarligen ämnar SJ nu köra hela sin kassako i botten, för att i
ett sista krampaktigt försök klämma ut de sista pengarna ur en sedan
länge havererad kommunikationsrutt. Vi vet alla hur ansträngd SJs
ekonomi är, och det är bara alltför tydligt att man nu tänker
(miss-)bruka hela sin monopolställning och låta alla resenärer utan
realistiska alternativ (dvs pendlarna) stå för en oproportionelig del av
detta underskott. Resten får naturligtvis skattebetalarna pytsa upp. Det
är dyrt för Sverige att ha SJ. Mycket dyrt, både för enskilda och för
landet som helhet!

Pendlarnätverket Uppsala-Stockhom upprepar sina krav:
* Bätte förbindelser mellan de två storstäderna - även kvälls- och
nattetid!
* Alla tåg ska avgå och ankomma i tid! Ersättning för alternativt färdsätt
om tågen trots allt skulle vara försenade 30 minuter eller mer.
* Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt, i synnerhet
vid trafikstörningar.
* Inga prishöjningar kan överhuvudtaget komma i fråga förrän ovanstående
krav är uppfyllda!
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: