[uppsalapendeln] Förslag till insändare

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Jan 2003 18:34:56 +0100

Här kommer ett förslag på insändare. Vad tycker ni i nätverket?

SJs nya tidtabell - ett slag i ansiktet på pendlarna!
==================================

Den 6 januari trädde en ny tidtabell i kraft på den under senare år så flitigt omdebatterade SJ/Uppsalapendeln.
Döm om vår förvåning när vi fick se vad den innehöll! Vi trodde nämligen att något av all kritik som reiktats mot SJ hade gjort intryck? Men näppeligen!


*Över 20 avgångar per vecka är indragna. Detta utan någon som helst kompensation till de som t ex hade utestående periodkort (de hade ju faktiskt köpt
biljetterna i tron att de skulle få "utlovad vara" men istället dras tjogtalet tåg nu in.)


*Folk som ämnar arbeta eller roa sig på kvällstid ska uppenbarligen inte ta tåget - efter kl. 20.00 går det nu bara sporadiska tågavgångar, och de flesta av dessa kommer söderifrån (Eskilstuna?) vilket också betyder att de är försenade i 9 fall av 10, vilket i sin tur betyder extra väntan om man till äventyrs skulle drista sig till att försöka åka stadsbuss i Uppsala efter att man klivit av tåget. Synkning av trafik mellan de olika företagen i TiM? Naturligtvis inte! Kvällsskiftet eller teater? Glöm det.
*Bor man i Knivsta eller Märsta eller vill arbetspendla dit och därifrån återstår i princip bara en sak - skaffa körkort och/eller bil i förekommande fall! För med SJ/Uppsalapendeln har det nu blivit hart när omöjligt att arbetspendla, inte ens folk med total flextid finner det förenligt med en rimlig stressnivå. Från t ex Märsta och norrut går nu tågen ungefär varannan timme kvällstid. Missar man sin ståplats på det överfulla 19.30-tåget får man snällt vänta tills nästa tåg stannar, kl. 21...
De få kvällståg som de facto avgår går istället via Arlanda, där det någon enstaka gång går av nån förlupen Eskilstunabo, som av outgrundlig anledning inte velat byta till Arlanda Express på Stockholm Central. Sådana resenärer prioriteras alltså in absurdum. Ska man skratta eller gråta? Flera pendlare har nu lämnat tillbaka sina kort eftersom de med de nya tiderna inte längre kan nyttja tåget för sina dagliga arbetsresor. Är det så vi vill att tågtrafikutvecklingen i Sverige ska te sig? Vad säger politikerna?


*Häromkvällen havererade hela SJs datorsystem - det gick p g a något datakrångel inte att köpa biljetter på det sätt som anvisats, i de blåa "pelarautomaterna". Vad gjorde SJ då? Uppvisade flexibilitet och lät kundens nytta stå i första rummet? Naturligtvis inte, i ett anfall av sedvanligt fyrkantig byråkratisk nit tvingade SJ samtliga passagerare att lösa biljett ombord på tåget, med den extraavgift som det innebär. Inte frågan om att kunderna skall gå skadelösa när det är firmans interna rutiner som strejkar! Istället hänvisades alla resenärer till att efter tågresans slut vända sig till "Kundtjänst" - ett ställe som (då det inte är stängt på stationerna) vid sådana här tillfällen brukar innebära en kö på kanske 100 personer och timmars väntetid, eller, om man är extra tålmodig, kan man skicka ett brev till SJs kundtjänst i Krylbo. Därifrån kan man i bästa fall se fram emot ett svar inom de närmaste 5-8 månaderna. I bästa fall, alltså. Vissa får aldrig svar.

*Uppenbarligen ämnar SJ nu köra hela sin kassako i botten, för att i ett sista krampaktigt försök klämma ut de sista pengarna ur en sedan länge havererad kommunikationsrutt. Vi vet alla hur ansträngd SJs ekonomi är, och det är bara alltför tydligt att man nu tänker (miss-)bruka hela sin monopolställning och låta alla resenärer utan realistiska alternativ (dvs pendlarna) stå för en oproportionelig del av detta underskott. Resten får naturligtvis skattebetalarna pytsa upp. Det är dyrt för Sverige att ha SJ. Mycket dyrt, både för enskilda och för landet som helhet!

Pendlarnätverket Uppsala-Stockhom upprepar sina krav:
* Bätte förbindelser mellna de två storstäderna - även kvälls- och nattetid!
* Alla tåg ska avgå och ankomma i tid!
* Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt, i synnerhet vid trafikstörningar.
* Inga prishöjningar kan överhuvudtaget komma i fråga förrän ovanstående krav är uppfyllda!
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: