[SaoMai] Re: Bai viet

 • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 7 Apr 2008 18:59:41 +0700

Thoa oi,
Em thu am bang chuong trinh gi vay? Sao anh thay no khong co duoi la mp3 hay 
wav gi vay.
Khi em thu am xong, em chuyen sang dang mp3 dum anh luon nha.
Phuc
 ----- Original Message ----- 
 From: Kim Thoa 
 To: Sao Mai 
 Sent: Monday, April 07, 2008 6:48 PM
 Subject: [SaoMai] Bai viet


 Chao anh Phuc!
 Em đã viết bài mới cho tạp chí và em đã gởi lên tài khoản ftp. 
 Bài thu âm em cung đã thu rồi em đã gởi lên ftp rồi.
 Anh xem thử nếu có gì thì anh báo cho em để em sửa.
 Chúc anh sức khỏe.

Other related posts: