[SaoMai] Bai viet

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Mar 2008 21:11:31 +0700

Chào anh Phúc!
Em đã sửa bài lại và đã gởi lại trên tài khoản ftp của  mình,.
Chúc anh sức khỏe.

Other related posts: