[SaoMai] Bai viet

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 7 Apr 2008 18:48:57 +0700

Chao anh Phuc!
Em đã viết bài mới cho tạp chí và em đã gởi lên tài khoản ftp. 
Bài thu âm em cung đã thu rồi em đã gởi lên ftp rồi.
Anh xem thử nếu có gì thì anh báo cho em để em sửa.
Chúc anh sức khỏe.

Other related posts: