[SaoMai] Re: Bai viet

 • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 7 Apr 2008 19:27:26 +0700

Anh Phúc ơi 
Em thu bằng soundfore mà và file mp3 mà
Anh xem laị di.
File hơi nặng đó 25MB lận.
Thoa

 ----- Original Message ----- 
 From: Dang Hoai Phuc 
 To: saomai@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, April 07, 2008 6:59 PM
 Subject: [SaoMai] Re: Bai viet


 Thoa oi,
 Em thu am bang chuong trinh gi vay? Sao anh thay no khong co duoi la mp3 hay 
wav gi vay.
 Khi em thu am xong, em chuyen sang dang mp3 dum anh luon nha.
 Phuc
  ----- Original Message ----- 
  From: Kim Thoa 
  To: Sao Mai 
  Sent: Monday, April 07, 2008 6:48 PM
  Subject: [SaoMai] Bai viet


  Chao anh Phuc!
  Em đã viết bài mới cho tạp chí và em đã gởi lên tài khoản ftp. 
  Bài thu âm em cung đã thu rồi em đã gởi lên ftp rồi.
  Anh xem thử nếu có gì thì anh báo cho em để em sửa.
  Chúc anh sức khỏe.


 __________ NOD32 3006 (20080407) Information __________

 This message was checked by NOD32 antivirus system.
 http://www.eset.com

Other related posts: