[SaoMai] Bai viet

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Mar 2008 16:56:46 +0700

Chào các anh chị!
Em đã viết bài cho tạp chí nên em gửi cho các anh chi xem và cho em ý kiến.
Chúc anh chi sức khỏe.

Other related posts: