[haiku-pl] Sugestie tłumaczenia wyrażeń w systemie.

  • From: hubertmh@xxxxxxxxxx
  • To: haiku-pl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 29 Feb 2012 15:37:08 +0100

Heja.

Po krótkim zastanowieniu się stwierdziłem, żeby pewne dwa wyrazy zgrabnie na 
polski przetłumaczyć w ten sposób:

Quit application = Zamknij aplikacje
Kill application = Zakończ aplikacje

myślę, ze to zgrabnie oddaje sens wykonywanych czynności pod systemem. I 
najlepiej byłoby według tej reguły tłumaczyć te wyrażenia w każdym zdaniu 
występującym w systemie. Czy ktoś ma lepszy pomysł?

Pozdrawiam.

Other related posts: